LOTOS Optima
TO NOWA, WYJATKOWA OFERTA

 • konkurencyjne opłaty licencyjne
 • czytelna umowa, jasno sprecyzowane zasady współpracy
 • spójny wizerunek stacji z siecią
 • umożliwienie umieszczenia nazwy lub znaku firmy
  partnera na stacji, wspólnie z marką LOTOS
 • bogaty i atrakcyjny pakiet inwestycyjny na koszt LOTOS
 • gwarancja stabilnych dostaw wysokiej jakości paliw LOTOS
 • możliwość przewozu paliwa własnym transportem
 • możliwość prowadzenia zoptymalizowanej polityki
  cenowej w oparciu o najnowsze narzędzia światowego
  lidera w tej dziedzinie
 • możliwość skorzystania z rekomendowanych cen paliw
 • pozostawienie partnerowi swobody w kształtowaniu oferty
  asortymentu pozapaliwowego, możliwość wyboru i współpracy
  z dostawcami (także lokalnymi)
 • możliwość korzystania z usług doradcy ds. merchandisingu
 • stała opieka i wsparcie operacyjne w bieżącej
  działalności kierownika obszaru
 • możliwość obsługi kart flotowych oferowanych przez LOTOS
 • badania jakości paliw na koszt LOTOS

powrót do góry