LOTOS Optima,
TA SAMA JAKOŚĆ, NIŻSZA CENA

LOTOS Optima, to nazwa ekonomicznej sieci stacji, którą zaprezentowano dziś na otwarciu XVIII Międzynarodowych Targów Stacja Paliw 2011. Optima to także odpowiedź LOTOSU na rosnące ceny paliw na stacjach. Tworząc nowy segment koncern gwarantuje klientom dostęp do najwyższej jakości paliw po niższej cenie.

Pierwsze stacje pod szyldem LOTOS Optima pojawią się już w drugiej połowie roku – mówi Maciej Szozda, wiceprezes zarządu i dyrektor ds. handlu Grupy LOTOS S.A.

Priorytetem, w obszarze sprzedaży detalicznej LOTOSU, jest uzyskanie 10-procentowego udziału w handlu paliwami na stacjach, co zapisano w strategii na lata 2011-2015. Wejście w segment ekonomiczny jest istotnym krokiem w realizacji tego zadania. – Nasz udział w detalu szacujemy dziś na blisko 7,5 procent – podaje Paweł Lisowski, prezes spółki LOTOS Paliwa – Jednym z podejmowanych działań, które ma za zadanie wesprzeć wzrost naszych udziałów w rynku jest uzupełnienie cieszącej się powodzeniem sieci premium o nowy segment ekonomiczny.

Warto podkreślić, że budowa jednej stacji premium kosztuje dziś 3-4 mln zł. Zaś stacje LOTOS Optima będą budowane przy nakładach od 1 mln zł. Ceny na nich będą odpowiadać warunkom danej lokalizacji i będą odpowiednio niższe od cen na stacjach premium. Stacje pod szyldem LOTOS Optima zlokalizowane będą na obszarach o innym potencjale rynkowym niż stacje premium, co zapewni spółce LOTOS Paliwa nowe możliwości rozwoju i stworzy nowe perspektywy dla niezależnych operatorów.

Podział detalicznego rynku paliw na segmenty w wielu zachodnich krajach już dawno został dokonany. W Polsce nabiera on coraz większego znaczenia i tempa, choć w chwili obecnej jest jeszcze w fazie początkowej. Segment ekonomiczny nastawiony na wartość, to dziś najdynamiczniej rozwijająca się i najbardziej perspektywiczna cześć rynku. Jednocześnie obserwuje się duże nasycenie stacjami premium oraz stopniowe spowolnienie rozwoju stacji samoobsługowych i przymarketowych.

Stacje LOTOS Optima będą w każdym aspekcie „zoptymalizowane”, co znajdzie odzwierciedlenie w ściśle zdefiniowanej ofercie paliwowej i pozapaliwowej. Na stacjach LOTOS Optima z założenia nie będą sprzedawane paliwa Dynamic. Nie planuje się także wprowadzenia takich narzędzi jak program lojalnościowy Navigator czy promocje spożywcze. Dostępne będą natomiast podstawowe usługi związane z podróżowaniem – akceptowane będą karty flotowe LOTOS Biznes oraz pozostałe karty płatnicze. Optymalizacja oferty pozwoli na ograniczenie kosztów i tym samym stworzenie atrakcyjniejszych warunków cenowych dla tych klientów, którzy koncentrują się na ekonomice podróżowania, nie są natomiast zainteresowani dodatkowymi benefitami świadczonymi przez sieć premium.

Wierzymy, że oferta spełni oczekiwania klientów, a jej prezentacja podczas Targów Stacja Paliw pozwoli spółce LOTOS Paliwa rozpocząć nową erę dla tego formatu. Stoisko na targi zostało przygotowane w oparciu o projekty wizualne stworzone dla nowego segmentu stacji, które wcześniej poddano szczegółowym badaniom rynkowym. Uznaliśmy rangę wydarzenia jakim są Targi Stacja Paliw za najbardziej stosowną dla premiery naszego nowego konceptu – dodaje prezes Lisowski.

W styczniu 2011 r. minęło piętnaście lat od powołania spółki LOTOS Paliwa, odpowiadającej za rozwój i zarządzanie ogólnopolską siecią stacji paliw LOTOS. Aktualnie w sieci LOTOS funkcjonuje łącznie 316 stacji dogodnie zlokalizowanych w miastach i przy trasach przelotowych. Te ostatnie, dzięki dużym parkingom, są także doskonałym miejscem do odpoczynku w czasie podróży. Spółka realizuje również inwestycje związane z budową stacji przy autostradach i drogach ekspresowych w ramach tzw. Miejsc Obsługi Podróżnych. Pierwsze z nich działają już przy autostradach A2, A4 i A6. Kolejne powstaną na autostradzie A1 i drodze ekspresowej S3. LOTOS Paliwa posiada również certyfikowany przez PCBC S.A. system zarządzania jakością w zakresie hurtowego obrotu i dostarczania do stacji paliw benzyn i olejów napędowych do pojazdów samochodowych oraz hurtowego obrotu lekkimi olejami opałowymi.

Marcin Zachowicz, rzecznik prasowy
Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. 58 308 75 70, 0 505 050 454,
e-mail: marcin.zachowicz@grupalotos.pl

powrót do góry